Logo

Systemy rur kamionkowych oraz elementów do renowacji – Dura, jako niezawodne rozwiązania dla branży

Date

Friday, October 23, 2020

Time

09:00 AM Europe/Warsaw

convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kasprowicza 2 85-073 Bydgoszcz, NIP 554-03-12-444, e-mail: sekretariat@igwp.org.pl, w celach statutowych Izby, tj. związanych z organizacją szkoleń, konferencji, warsztatów, targów, kursów, a także w celu otrzymywania materiałów marketingowych pochodzących od Izby oraz współpracujących z nią podmiotów. Przetwarzanie polega na udostępnieniu przekazanych danych osobowych partnerowi wydarzenia - Steinzeug-Keramo sp. z o.o.  jako odrębnemu administratorowi danych osobowych, w celach marketingowych.

Danymi osobowymi, które powierzam są:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Stanowisko służbowe
 • Dane teleadresowe reprezentowanej firmy

Wycofanie  przeze mnie zgody wymaga złożenia przeze mnie pisemnego oświadczenia. Przyjąłem do wiadomości, że zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym czasie, co nie ma wpływu na ważność wcześniejszego przetwarzania. Podane  przeze  mnie  dane  osobowe  są  podawane  dobrowolnie – Administrator nie  może domagać  się  ode  mnie  ich  podania,  jednakże  brak  ich  podania  uniemożliwia uczestnictwo ww. wydarzeniu - webinarium: Pomiary rozliczeniowe wody i ścieków – aktualny stan prawny. Wszystkie definicje i zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych opisane są w polityce prywatności 

 

Presenter

Piotr Kosz

Sales Engineer w Steinzeug-Keramo Sp. z o.o. o. Od 15 lat związany z gospodarką wodno-ściekową, odpowiedzialny za wdrażanie oraz doradztwo techniczne na polskim rynku rozwiązań Steinzeug-Keramo przeznaczonych tej branży. Absolwent Politechniki Śląskiej wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Agenda

 1. Wirtualne przejście przez fabrykę. 
 1. Charakterystyka produktów: 
 • rury i kształtki stosowane w technologii rozkopowej KERA.BASE/KERA.PRO 
 • rury przeciskowe stosowane w technologii bezwykopowej KERA.DRIVE 
 • rury i kształtki o podwyższonej odporności termicznej oraz chemicznej KERA.INDUSTRY
 • rury bezkielichowe KERA.iX/KERA.iXP 
 1. Systemowa renowacja studni i kanałów – DURA 
 1. Mobilny katalog produktów